Update Bouwwerkzaamheden

21-06-2016

Update betreffende werkzaamheden de Ploeg!

Het Ploeggebouw
De asbestsaneerder en sloper werken nauw samen om alle onderdelen op de juiste manier te saneren en te verwijderen. De asbestsanering is momenteel
voor 60% voltooid en de sloopwerkzaamheden voor 80%.
Aqualon (w-installatie) en Burgmans & Alewijns elektrotechniek zijn bezig met de opbouw van onder andere nieuwe leidingstructuren en de nieuwe hoofdverdeler.
Geurts Kozijnen heeft een tweetal mallen laten maken voor de nieuwe aluminium profielen en de eerste proefplaatsing is reeds achter de rug. De productie van deze profielen bij Profel is in volle gang.

Over 2 weken starten we met de restauratie van de gevels en vernieuwing van het dak.

Polynormloodsen
De renovatie van de polynormloodsen vordert gestaag. De kraanbaan is geïnstalleerd en de vloer zal op korte termijn worden gelegd.
De eerste glasmachines zijn inmiddels geleverd en we hopen half juli, als alle overige machines ook geleverd zijn, te kunnen beginnen met de productie van onze vitrines. 

Ploegpark
 Voor het Ploegpark hebben we een waardestelling laten opstellen door Stichting in Arcadië, in nauwe samenwerking met Buro Mien Ruys.
Hierbij zijn belangrijke waarden voor het park vastgelegd. In vervolg hierop gaan we de vergunningsaanvraag indienen voor de upgrade van het park. De uitvoering van de
bestrating zal vanaf september plaatsvinden en de behandeling van de tuin vanaf oktober.

 

 

Bruns B.V. | Rijksmonument De Ploeg, Riethovensedijk 20, 5571 CR Bergeijk (NL) | T +31(0) 497 577027 | F +31(0) 497 555650