Tijdlijn Herontwikkeling de Ploeg22-03-2016

Alle gebeurtenissen betreffende de herontwikkeling van de Ploeg in chronologische volgorde. 

Juni 2015 
De overeenkomst tussen de 4 partijen Wooninc, Gemeente Bergeijk, Provincie en Bruns wordt getekend. 
Franken Projectmanagement krijgt de opdracht om Bruns te begeleiden bij de herontwikkeling van de Ploeg. Pouderoyen wordt benaderd om in nauwe samenwerking het bestemmingsplan te ontwikkelen. 

Juli 2015
Selectie procedrure voor architecten opgestart. 

September 2015
Architectenbureau diederendirrix uit Eindhoven krijgt de opdracht om de herinrichting vorm te geven inclusief de bouwvergunningsaanvragen. 
Ze zijn verantwoordelijk voor zowel de technische als creatieve herontwikkeling van het Ploeggebouw en de toekomstige in gebruik name van Bruns. 

November 2015
Het voorlopig ontwerp wordt goedgekeurd, tevens wordt een opdracht verstrekt aan bouwhistoricus Roland Stenford, in samenwerking met Het Oversticht, om de historische en monumentale waarde verder te verdiepen.
Lisette Kappers is aangesteld om een kleuronderzoek voor de binnen- en buitenzijde van de Ploeg te verrichten.
Met het Gilde wordt een overeenstemming bereikt aangaande de mogelijkheid tot de ontwikkeling van 5 woningen in combinatie met de activiteiten van het Gilde.

Januari 2016
Het schetsontwerp voor het bestemmingsplan wordt gepresenteerd door de gemeente Bergeijk op 8 januari 2016.
Bruns presenteerde op deze avond het voorlopig ontwerp aan de ruim 100 belangstellenden in de Ploeg.
Eind januari wordt het definitief ontwerp goedgekeurd en de bouwvergunningsaanvraag ingediend.
Aangezien het 2 Rijksmonumenten betreft is de vergunningsaanvraag een uitgebreide procedure met de nodige inspraakmomenten.

Februari 2016
Goedkeuring Fase 1
Dit houdt in dat het huidige bestemmingsplan toestaat dat Bruns, binnen het huidige bestemmingsplan van de Ploeg, de activiteiten mag uit voeren in het huidige pand van de Ploeg.
Deze fase is per eind februari definitief geworden.

Maart 2016
Technische fase herontwikkeling. Het afgeven van andere bestemming ligt vanaf 16 maart, voor een periode van 6 weken, ter inzage.

Bruns B.V. | Rijksmonument De Ploeg, Riethovensedijk 20, 5571 CR Bergeijk (NL) | T +31(0) 497 577027 | F +31(0) 497 555650