Kennismaking: Mien Ruys

16-12-2015

Mien Ruys (1904 - 1999) is een van de pioniers van de moderne tuinarchitectuur.

Ze startte haar ontwerp carrière op de afdeling tuinarchitectuur van kwekerij Moerheim, het bedrijf van haar vader in Dedemsvaart.

De ontwerpen van Mien Ruys kenmerken zich door een strak geometrisch lijnenspel, een compositie van lijnen en vlakken waarbinnen het programma van eisen logisch verwerkt werd. Nooit waren haar plannen symmetrisch, symmetrie maakte naar haar mening de ruimte saai. Waarin Mien Ruys zich onderscheidt van haar tijdgenoten is haar kennis van beplanting en vooral vaste planten, en de rol van de beplanting in haar ontwerpen.

Mien Ruys was goed bevriend met Rietveld en werkte jarenlang intensief samen. Zo ook bij de totstandkoming van het plan voor De Ploegfabriek en omringend park. De fabriek ligt op het hoogste deel van het terrein, de route door het park ‘stijgt’ naar de entree van de fabriek. De locatie van de fabriek achter op het terrein versterkt de samenhang tussen gebouw en park en is door Mien Ruys ingegeven. De meerwaarde van de samenwerking tussen Rietveld en Ruys in een vroeg stadium van de planvorming komt daarmee tot uitdrukking.

Het parkontwerp bestaat uit 2 delen, in antwoord op de architectuur is de aanleg strak en formeel rondom de fabriek en meer organisch en landschappelijk verderop in het park.

Opvallend is de ontsluiting en routing over het terrein. De fraaiste en meest zorgvuldig uitgewerkte route is de wandel- en fietsverbinding naar de hoofdentree. De fabrieksarbeiders die te voet of met de fiets naar hun werk gingen werden via een slingerpad tussen solitaire bomen in glooiende gazons het park ingeleid.

De rondrijroute aan de zuidzijde begrenst het geometrisch vormgegeven parkgedeelte. Nog steeds waarneembaar is dat er door de los gestrooide boom- en heestergroepen een soort verwevenheid wordt bewerkstelligd.

Ten westen van de fiets- wandelroute naar de hoofdentree worden de los in het gras gestrooide boom en heestergroepen doorgezet tot aan de dichte fabrieksgevel. Het toegepaste sortiment wordt dichter bij het gebouw steeds gecultiveerder. Op deze manier wordt het verschil in de gevel rechts en links van de hoofdentree, open en dicht, ook in de terreininrichting versterkt.

De aandacht voor autoverkeer en parkeren was minimaal. Wel is de ontsluiting voor vrachtverkeer en de logistiek rond de expeditie goed uitgewerkt en ruim gedimensioneerd.

Architect Gerrit Rietveld en tuinarchitect Mien Ruys hebben met de fabriek De Ploeg en het bijhorende fabriekspark een monument gerealiseerd in dit destijds zeer vooruitstrevende Brabantse dorp. Ze creëerden er een nieuw idee van een fabriek en van fabriekswerk, met licht, lucht en ruimte en contact met de natuur. Verspreid in het dorp liggen diverse kleinere projecten van beide ontwerpers, zoals het pleintje bij de klok en de bushalte.

Media

Bruns B.V. | Rijksmonument De Ploeg, Riethovensedijk 20, 5571 CR Bergeijk (NL) | T +31(0) 497 577027 | F +31(0) 497 555650