Het bouwteam voor de herontwikkeling is bekend

14-01-2016

Een zo goed als Brabants onderonsje. Zo zou je het bouwteam, bestaande uit veelal Brabantse bedrijven, ook wel kunnen noemen.

Bruns heeft gezocht naar een geschikt team voor de herontwikkeling van de Ploeg met als belangrijkste taak het bewaken van de monumentale waarden van zowel het park als het ploeggebouw.
Daarnaast is het natuurlijk van belang dat het gebouw een functionele indeling krijgt met logische routing voor het logistieke proces. 
De onderlinge samenwerking van gekozen team geeft ons alle vertrouwen dat deze doelstellingen ook daadwerkelijk behaald worden.
Het jarenlange gebrek aan ruimte op onze huidige locatie aan de Stökskesweg in Bergeijk wordt door het nieuwe ontwerp, zoals dat nu is voorgesteld, na de herontwikkeling van de Ploeg opgelost.
Het geeft voldoende ruimte om ons bedrijf verder te ontwikkelen in de toekomst. 

In opdracht van Bruns zijn de volgende bedrijven toegevoegd aan het bouwteam van de herontwikkeling De Ploeg.

Franken Projectmanagement
Bureau Franken heeft een speciale interesse in de herbestemming van gebouwd cultuurhistorisch erfgoed.
Veel monumentale gebouwen verliezen hun oorspronkelijke functie.
Het geven van een nieuwe bestemming kan deze karakteristieke gebouwen voor sloop behoeden en een volgend leven geven.

Rol binnen de Ploeg
Bureau Franken is verantwoordelijk voor het algemeen projectmanagement, communicatie met provincie en gemeente, budgettering, wijzigingen van het bestemmingsplan en bewaking van de monumentale waarden van het Ploeggebouw en het Mien Ruys Park. Tevens zijn ze verantwoordelijk voor het opstellen van de budgetten, fragmentatieplan, bewaking van de budgetten, planning en werkbestek.

diederendirrix
diederendirrix architecten is een ontwerpbureau met architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen als kernactiviteit.
Architectuur en stedenbouw maken ze samen met gebruikers, bouwpartners en opdrachtgevers.

Rol binnen de Ploeg
Verantwoordelijk voor zowel de technische als creatieve herontwikkeling van het Ploeggebouw en de toekomstige ingebruikname van Bruns.
diederendirrix werkt nauw samen met de Welstandscommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) met betrekking tot de herindeling en gevolgen voor de monumentale waarden van het pand, het bewaken en verzorgen van technische tekeningen en technische oplossingen voor het Voorlopig en Definitief Ontwerp, alsmede het indienen van de diverse bouwvergunningen.
Tijdens de uitvoering verzorgen zij ook de juiste detailleringen en bewaken samen met RCE ze de esthetiek en monumentale waarden van het Ploeggebouw.

Buro Mien Ruys
De kracht van tuinarchitekt Buro Mien Ruys is dat ze binnen een compact team veel expertise in huis hebben.
Door de hechte samenwerking tussen landschapsarchitecten en technisch projectleiders kunnen ze concrete ontwerpen, beplantingsplannen, werktekeningen en bestekken maken, en aansluitend de uitvoering begeleiden.

Rol binnen de Ploeg
Buro Mien Ruys zal de restauratie-en onderhoudsplan voor het Ploegpark verzorgen.
Aangezien er de laatste jaren matig onderhoud is gepleegd dient er een upgrade te komen voor het gehele park.
Dit is inclusief het vervangen van een deel van de bestrating, het snoeien en waar nodig vervangen van planten en bomen.
Voor het  evenemententerrein zijn een aantal voorzieningen opgenomen en zal in een groot deel van het park de verlichting worden aangelegd.
Buro Mien Ruys heeft ook contact met de RCE en Welstandscommissie, gemeente en provincie en verzorgt de vergunningsaanvragen.

Lex Burgmans Bouwbegeleiding
Lex Burgmans is gespecialiseerd in de begeleiding van bouwprojecten in de breedste zin van het woord, van idee tot realisatie.

Rol binnen de Ploeg
Als bouwkundig projectmanager en opzichter heeft Lex Burgmans de taak om de juiste samenwerkingspartners en onderaannemers te selecteren en samen met de architect alle technische details en oplossingen te beoordelen en uit te laten voeren.
Lex is verantwoordelijk voor de uitvoeringsplanning, het bouwproces en de kwaliteit.

Burgmans & Alewijns elektrotechniek
Elektrotechnisch installatiebedrijf Burgmans & Alewijns is gespecialiseerd in domotica, zonnepanelen, LED verlichting en andere energie besparende technieken.
Burgmans & Alewijns elektrotechniek is werkzaam in de utiliteitsindustrie, agrarische sector en particuliere omgeving.

Rol binnen de Ploeg
Burgmans & Alewijns elektrotechniek heeft conform een programma van eisen en intensieve interne afstemming het ontwerp gemaakt voor de elektrotechnische installaties en brand, inbraak en telematica installatie zoals datanetwerk, camera’s toegangscontrole etc. In samenwerking met Elektro Theuws en Schreuders (ETS) uit Westerhoven worden de brand en inbraakinstallatie en toegangscontrole uitgevoerd.
Beide bedrijven zijn ook verantwoordelijk voor de uiteindelijke uitvoering van deze installaties.

Huisman en van Muijen
De integratie van bouw en techniek vraagt om een vroegtijdige samenwerking tussen architect en installatieadviseur.
 Huisman & Van Muijen is een onafhankelijk adviesbureau die zorg dragen voor het adviseren, coördineren, tekenen, vervaardigen van bestekken, begroten, aanbesteden en gunnen van installaties, het voeren van de directie en het uitoefenen van toezicht bij de montage. Door deze onafhankelijkheid kan een vrije keuze gemaakt worden uit alles wat de techniek biedt.

Rol binnen de Ploeg
Huisman & Van Muijen heeft aan de hand van een programma van eisen een ontwerp gemaakt voor alle werktuigbouwkundige installaties, zoals koeling, verwarming, riolering, waterinstallatie, terreininstallatie etc.
Tot en met de bouwvergunningsaanvraag is dit proces door hen begeleid en verzorgd.
Daarnaast is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het eventueel toepassen van alternatieve en duurzame energiebronnen.

Atelier van Asseldonk
Na een unieke samenwerking tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven in 2015, slaan Bruns en Atelier van Asseldonk wederom de handen ineen.
Dit keer zal Van Asseldonk het totaalontwerp voor het nieuwe interieur van De Ploeg verzorgen.
Aart van Asseldonk is een moderne ambachtsman die diep duikt in de materialen en technieken die hij gebruikt.
Zijn ontwerpen vinden hun oorsprong in de industriële revolutie en zijn rauw, puur en groots.
Techniek, materialen en mechanische vormen fascineren Aart en dat is terug te zien in zijn werk waarin hij speelt met vorm en functie zonder hier concessies aan te doen.
Het object als leidraad, het ambachtelijk vervaardigde eindobject als verhaal.
Met in de details een subtiele knipoog naar een vervlogen tijd waarin functie het won van vorm.
De eigenzinnige kijk op design smelt samen met de hang naar kwaliteit.

Rol binnen de Ploeg
Voor de inrichting van de Ploeg hebben we Aart van Asseldonk gevraagd een aantal verschillende ontwerpen te presenteren.
In samenwerking met diederendirrix word het interieur afgestemd en zullen er keuzes gemaakt worden die goed passen bij de werkmethodes van Bruns.

Bruns B.V. | Rijksmonument De Ploeg, Riethovensedijk 20, 5571 CR Bergeijk (NL) | T +31(0) 497 577027 | F +31(0) 497 555650